KÖRINSTRUKTIONER

Så här hittar du det

* Vid ankomsten till riktningen från Uleåborg (E4)
* Kör direkt till flygplatsen 5km
* Från andra rondellen sväng vänster vid Kylänpuolentie (S-Market)
* Fortsätt rakt fram till Kylänpuolentie 5 km
* nästan, vägen svänger något till vänster till Peuhuntie
* Fortsätt rakt fram till Peuhuntie 2km och kom fram till din destination